Emergència Climàtica

[ATENCIÒ: II Jornades d'Emergència Climàtica el 29 i 30 de juny 2019. Reserva't la data!!]

Assamblea tancament

Grup 1: Educació en canvi climàtic

Posada en comú: Necessitats, tipificació de públic, com adequar informació…

Cal recordar que per fer educació en el canvi climàtic és necessari fer formació interna.

Destacar en sobirania energètica, sobirania alimentària i consum.

Fer incidència a centres cívics, entitats, espais públics.

Agents: Entitats, escoles, instituts, persones educadores en el tema.

S’ha intentat focalitzar en beneficis per a intentar fer arribar al públic que no sap o no vol implicar-se en el canvi climàtic.- Que puguin veure que hi ha un benefici tangible.

Incluir educació ambiental en el curriculum escolar.

Temporalitat:

  1. informar-nos
  2. Definir, estrucutrar.
  3. Aplicació
    1. Valoració i seguiment

Reunions tots els ultims diumenges de mes.

Grup 2: Acció directa

Molt debat: Hi ha una acció concreta i altres paral”leles.

Llocs on es poden arribar a fer accions: Grans infraestructures de producció d’energia, transport, ministeris, entitats públiques, entitats privades, consumidors finals.

Consumidors finals: El consumidor es sent atacat. SI es sent atacat és per algo. Els consumidors també han de fer una actuació.

Fer performance per donar suport a altres grups.

Hi ha diverses formes d’acció proposades(de més radical a més artística…)

POSAR CONTINGUT A LES ACCIONS.

Aprofitar alguns colectius per fer algunes accions proposades ja que tenen major resó mediàtic. Fer una coordinació amb els altres grups per traspassar aquesta proposta d’acció als colectius esmentats.

Grup 3: CLIMATE CAMP

Acampada pel clima de durada 1 setmana. Ha de ser sostenible i coherent amb el missatge que es vol donar. Amb energia renovable.

Emplaçament de l’acampada: Que sigui en un lloc de pesada. On hi hagi resó mediàtic per donar un missatge clar.

Está pensat per a realitzar-ho de cara al 2020.

Aprofitar les jornades de Can Cases futures per a poder fer assamblea i donar forma a l’acampada.

Que voluntaris puguin anar a una acampada que es fa a Portugal per a poder agafar idees de com realitzar-la.

S’ha fet una llista de contactes amb el telèfon dels que volen participar en la realització de l’acampada.

Aprofitar acció directa per ajudar.

Recursos: Necessitem moltes persones implicades.

Grup 4: Formació interna

Crear una borsa on cada colectiu o persona pugui compartir informació i experiència (i en quin format). Serà una plataforma digital i que després cada colectiu pugui decidir si vol fer la formació online o presencial.

A partir d’aquí crear un document que es parli sobretot de LÈXIC. Per poder crear el relat de la lluita climàtica es realitzarà un recull de paraules comunes i colectives referents al canvi climàtic per tenir una coherencia grupal a l’hora de difundir informació.

Desenvolupar cultura grupal: Anar a buscar diversos colectius amb molta experiència per a que ens realitzin formació.

Que a les pròximes jornades de Can Cases es puguin venir a fer tallers, formacions i xerrades per a tots.

Temes importants a difondre: Sobirania alimentaria, …

Grup 5: Visivilització i difusió, mapeig, eines

S’han definit uns voluntaris per a poder centralitzar l’informació que ens arriba de les entitats i fer un calendari. Veure si pot evolucionar cap a una web.

Crear un mapa d’entitats. MAPEIG. Dues linies: Fer un recull d’altres mapes d’entitats que ja existèixen. Agafar informació molt bàsica de les entitats que estem a les jornades i generar el nostre mapa.

Hi ha una necessitat: Hi ha diversos colectius i tots tenen molta informació específica referent a la seva “causa”. Com centralitzar-ho? Trobar la manera de recursos.

Promoure xerrades.

Fer una trobada en juny per a poder anar creixent. El calendari s’ha acordat renderitzar-ho per a la trobada de juny. Es farà un grup de telegram per gestionar-ho.

Grup 6: Incidència en els mitjans de comunicació

Fer una nota de premsa previa per fer difusió d’aquestes jornades. Anunciar també l’acte del 6 d’abril on 50 científics parlaran sobre el canvi climàtic.

Seguir el model de On són les dones.

Realitzar un document de següiment per veure si els mitjans de comunicació segueixen el decàleg signat per ells. Seguir uns criteris per veure si estan informant sobre el canvi climàtic realment. FER SEGUIMENT.

Fer campanya d’incidència amb una base de persones incidents dins dels mitjans de comunicació. Tenim bases de dades amb persones que tracten el tema.

Elaborar un anunci per a poder difondre’l per xarxes socials (molt dinàmic).

POSADA EN COMÚ

Proposta: Mencionar sindicats en els agents implicats d’educació en canvi climàtic.

Climate camp: Crear un grup motor i animar a la gent cap al 2020.

Demanar si el grup d’acció directa vol fer accions conjuntes amb el grup de climate camp.

Pensem en un procès? o en una estructura? Té fites fortes (fita 2020 - climate camp). A can Cases s’han marcat unes dates per a poder realitzar les jornades on seguir avançant amb aquest procès.

Es creu que també ha d’existir una estructura en el conjunt (seguint el procès).

Espai per a organitzar/estructurar el conjunt: El conjunt de gent que estem a les jornades ens constituïm com una xarxa, un conjunt estructurat de diversos colectius? Que hi hagi autonomia entre els colectius però que es generi un punt en comú entre tots per poder coordinar-nos? Aquest tema es queda obert.

No trepitjar-nos entre els colectius interns.

Proposta: Que cada setmana hi hagin accions per a obligar o incidir als mitjans de comunicació per a que parlin d’això. - Necessari fer calendari.

Proposta: Crear una comissió d’acció directa per començar a treballar dins de cada colectiu.

Proposta: Un colectiu s’ofereix per fer apats i poder facilitar aquestes reunions, jornades.

Proposta: Aprofitar la incidència que té Fridays for future en els mitjans actualment (ja que estan emergent) per a poder donar més informació del que estem reivindicant.

Resumir en tres frases molt senzilles sobre el que nosaltres demanem:

  • Compliment radical de la llei de Canvi climàtic a Catalunya.
  • Denunciar que la llei no és prou ambiciosa.
  • Liderar l’augment d’ambició en forums internacionals.

Proposta: Fer servir la web d’emergenciaclima.tk per abocar tota l’informació que estem generant, no només contingut audiovisual o escrit de la jornada. Que sigui editable per a tothom i incorporar totes les dades. Posar-se en contacte per coordinar-nos per dur la gestió de la web. És una proposta molt senzilla.

Contrapartida proposta: Masses webs, la gent es perd. Generar una alternativa fora de fer una pàgina web. Pot convertir-se en una eina poc útil. Han d’haber recursos humans redera per ordenar tota l’informació, mereix aquest esforç?

Difondre i penjar a cada colectiu la recopilació d’informació que s’está generant a partir d’aquesta jornada. Poder complementar-ho tot en el calendari comú i aquest difondre-ho a títol individual.

QUEDA PER DEFINIR.

Grup d’incidència a mitjans de comunicació proposa que faran un PAD per a poder organitzar com mantenir les xarxes i mitjans.

Què informació (i com) incorporem a la web.

S’ha fet un possible esquema amb tres eixos: 1- Comunicació, divulgació, difusió, mitjans… 2- Formació interna 3- Acció directa

Possible 4 eix: organització, coordinació, informació.

TEORIA DE LA LIANA: Un grup molt motivat i implicat (grup motor) i un grup més passiu, no treballent tant (grup de suport).

Arribar a la massa crítica.

Definir a qui representem en cas de realitzar aquestes accions (qui està d’acord o no). Juntar-nos per necessitats colectives. S’hauran de fer assamblees, decisió interna. - S’HAN DE PRENDRE DECISIONS. Mientras se toman decisiones, el proceso ya está en marcha..Som una xarxa?

Idea: Actuem juntes, espai de trobada i veure que fructifica i que no. A altres trobades veure com evoluciona. No posar tant el nom de Xarxa. S’ha deixat i treballat la proposta sense presió de construir una Xarxa tancada.

29 de juny: Jornades de formació i eines per a fer acció directa sobre desobediència i seguretat lingüística.

TANCAMENT

BAROMETRE: Tinc ganes de posar-me a tirar del carro en coordinar, posar en comú, organitzar, treballar? (teoria de la liana)

M’involucro en la difusió d’informació…?

M’involucro en el tema d’organització interna entre colectius, etc?

HA ESTAT REGISTRAT PER LA CAMARA.

El grup de difusió pregunta si es congela el tema del mapeig i del calendari fins al juny o no.

Si la gent está motivada en fer les coses proposades que es puguin fer lliurement. No es necessita concens. - Possible proposta per presentar al juny.

QUEDA OBERT.

EL grup d’incidència a mitjans pregunta si es pot seguir endevant amb la roda de premsa.

ES DECIDEIX QUE SI.

També que es doni suport desde cada colectiu a la campanya que s’està fent via twitter. Fer un possible hastag?

QUEDA OBERT

“Som” un espai de trobada (Can Cases) on diversos colectius hem estat treballant.

Proposta: Posar un nom de campanya on tothom estigui còmode. Definir que no és un colectiu, sinó un conjunt de colectius. Validar l’espai Can Cases ja que han estat els impulsadors d’aquesta jornada.

NOM ACORDAT: ACTUEM JUNTES

Que els grups motors si tenen forces, que tirin endevant. “Especie de comisiones que caminan autonómicamente.”

Queda tancat i decidit que el problema mencionat de divulgació. Es realitzarà el calendari i mapeig a través de la xarxa emergenciaclima. Es decideix que si per concens.

Fer una nota de premsa desde cada colectiu sobre el que hem estat fent en aquestes jornades. Difusió visivilitzant a tots els colectius que volen participar. TOTS ELS COLECTIUS VOLEN APAREIXER.

Com es fa la roda de premsa i quin contingut s’inclourà:

Prendre decisions conjuntes sense deixar la nostra individualitat com a colectiu. Per tant, es proposa que la roda de premsa la fagin cada colectiu compartint totes les dades d’informació referents a la trobada d’aquest cap de setmana.

Des del grup d’incidència a mitjans de comunicació es demana decidir si, al fer la roda de premsa i tot el conjunt d’accions de comunicació ja mencionades, es posará com a nom un dels colectius? o ACTUEM JUNTES.

Seguim dient de NO fer una roda de premsa com a conjunt, sinó fer la roda de premsa individualment cada colectiu. Esmentant als altres colectius i ACTUEM JUNTES.

Proposta de hastag:#Emergenciaclimatica DECIDIT PER CONCENS.

Proposta per fer roda de premsa: Espai de trobada de persones que participen en aquests colectius: ….

VALORACIÓ